• Nieuwe analysemethoden PFAS bij Aqualysis: Extra lage grenzen

  Bij Aqualysis werken we voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van onze analysemethoden om de waterkwaliteit nauwkeurig te monitoren voor de waterschappen.

 • Opsporing van muskus- en beverratten

  Aqualysis en de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, WDODelta en Vechtstromen werken nauw samen in het opsporen van muskus- en beverratten.

 • ‘Niet-toetsbare stoffen’ meetbaar met nieuwe methode

  Met een nieuwe analysemethode is het voor het eerst mogelijk een volledig overzicht te krijgen van de aanwezigheid van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Met de nieuwe methode zijn in 2023 meerdere stoffen boven de norm aangetoond.

 • Heldere kijk op stoere vis, grote modderkruiper

  In ‘Een heldere kijk op …’ laten we onze collega’s aan het woord. In deze editie geven we een kijkje in de wereld van ‘De grote modderkruiper’. Sebastiaan Moedt, hydrobioloog, vertelt over deze geheimzinnige vis.

 • Toekomst microbiële monitoring

  Een van de voorkomende problemen op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn slibbezinkingsproblemen, veroorzaakt door de draadvormende bacteriën Microthrix en Promineofilum. Deze bacteriën hechten aan organische stoffen in het water en vormen zo een drijflaag met als gevolg een minder efficiënt zuiveringsproces.

 • Rivierkreeftdetectie 2.0

  De impact van uitheemse rivierkreeften op het Nederlandse ecosysteem is algemeen bekend. Ze verdringen inheemse soorten, verspreiden ziekten (kreeftenpest, Aphanomyces astaci) en verstoren de waterkwaliteit en oevers door hun graafactiviteiten. Het is dus van groot belang om passende maatregelen te nemen om verdere schade aan onze ecosystemen te voorkomen.

 • Heldere kijk op kwaliteit

  In “Heldere kijk op …” laten we onze collega’s en samenwerkingspartners aan het woord. Zij verfrissen met nieuwe ideeën en geven een andere kijk.
  Met zo’n 28 jaar ervaring begrijpt Henk Jan van de Wetering, manager Kwaliteit, als geen ander de betekenis van accreditatie. Voor hem gaat het verder dan een stempel. Het staat voor betrokkenheid, precisie en kwaliteit.

  Henk-Jan toont quote op deur laboratorium "Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen."
 • Heldere kijk op hydrobiologie

  In “Heldere kijk op …” laten we onze collega’s en samenwerkingspartners aan het woord. Zij verfrissen met nieuwe ideeën en geven een andere kijk.
  Aqualysis monitort de waterkwaliteit voor waterschappen, het is de core business. Het monitoren gebeurt op twee manieren. Er is een chemische en een hydrobiologische wijze van monitoren. De combinatie van beide leidt tot een compleet beeld van de waterkwaliteit. Juriaan Moonen is één van de acht hydrobiologen die in het veld de informatie verzamelt.

 • Wateronderzoek, kracht eDNA

  Tijdens de recente SMART City Beurs 'SMARkT' in Zwolle richtte Angelique Vollenbroek, senior analist bij Aqualysis Waterlaboratorium, zich op de opkomst van eDNA-technologie in de wereld van wateronderzoek.