Nieuwe analysemethoden PFAS bij Aqualysis: Extra lage grenzen

We zijn dan ook trots om twee nieuwe methodes te introduceren voor het detecteren van per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) in water. PFAS zijn stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu en gezondheidsrisico’s kunnen opleveren. Daarom is het belangrijk deze stoffen met uiterst precieze analysemethodes te meten. We ontwikkelden deze nieuwe methodes op een high-end Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS). Een apparaat dat ons in staat stelt om PFAS op een efficiënte en betrouwbare manier te detecteren op het allerlaagste niveau.

Directe injectie-methode met LCMS voor afvalwater
Voor watermonsters met een complexe samenstelling, zoals afvalwater, ontwikkelden we de directe injectie-methode. Deze techniek biedt een snelle en robuuste detectie van PFAS met rapportagegrenzen die liggen tussen 1 tot 5 ng/l. Hierdoor kunnen we snel en betrouwbare resultaten leveren.

Solid Phase Extraction-methode met LCMS voor oppervlaktewater
Voor minder complexe watermonsters, zoals oppervlaktewater, ontwikkelden we een methode die gebruik maakt van een Solid Phase Extraction-voorbehandeling (SPE) gevolgd door een LCMS-analyse.

De SPE-voorbewerking concentreert het extract en verwijdert matrixinterferenties. Dit voorbewerkingsproces verlaagt de detectielimieten aanzienlijk, waardoor we concentraties PFAS van 0,05 tot 0,5 ng/l nauwkeurig meten. Dit is belangrijk om te voldoen aan de huidige waternormen.

Analysepakket
Ons analysepakket bevat meer dan vijftig PFAS-verbindingen en is samengesteld op basis van Europese en nationale regelgeving drink-, grond- en oppervlaktewater. Het analysepakket sluit hiermee goed aan op de informatiebehoefte van de watersector.

Voor meer informatie over onze nieuwe analysemethoden PFAS kunt u contact met opnemen met onze klantenservice.