Onderzoeken

Producten en Diensten Catalogus 2024
Totaaloverzicht onderzoek en monsterneming.

Bijlage Producten en Diensten (2023-11-10)
Specificaties analyseproducten.

Whitepaper Meetonzekerheid
Toelichting op NEN 7779, de milieunorm over meetonzekerheid.

Analysepakketten(externe link)
Overzicht van analysepakketten en de daarbij behorende onderzoeken.

WNS codes(externe link)
Overzicht met codes waarnemingssoort waarin de onderzochte analyses worden gerapporteerd in een uitwisselbestand.

Aanleveren van monsters

Ad-hoc Chemisch Onderzoek(externe link)     (Handleiding(externe link))
Opdrachtformulier.

Planningsbestand Monsterpunten(externe link)
Sjabloon voor het aanleveren van geplande monsters en gegevens monsterpunt.

Hydrobiologisch Onderzoek(externe link)
Ad-hoc opdrachtformulier.

Monsterneming

Waterbodem(externe link)
Opdracht- en acceptatieformulier waterbodem.

Peilbuizen / grondwater(externe link)
Opdracht- en acceptatieformulier peilbuizen / grondwater.

Emballage(externe link)  /  compacte versie(externe link)
Overzicht van de flessen, potten en overige middelen.

Bestellijst Emballage(externe link)

Digitaal Veldformulier(externe link)  /  Handleiding(externe link)
Formulier om veldgegevens digitaal aan te leveren. 

Algemene documenten

Dienstverleningshandvest 
Algemene voorwaarden waaronder Aqualysis verrichtingen uitvoert voor opdrachtgevers uit de gemeenschappelijke regeling (waterschappen).

Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden Aqualysis voor opdrachtgevers buiten de gemeenschappelijke regeling.

Algemene voorwaarden voor Leveringen
Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden (AWIV) voor leveringen 2018.

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening
Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (AWVODI) 2018.

Algemene voorwaarden voor ICT
Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (AWBIT) 2018.