Overzicht Onderzoek

Producten en Diensten Catalogus 2023
Het totale overzicht aan onderzoek, monsterneming 2023
Bijlage Producten en Diensten (2023-07-03)
Aanvullende informatie zoals rapportagegrenzen, normverwijzingen en meetonzekerheid.
Whitepaper Meetonzekerheid
Meetonzekerheid: de waarde van het meetresultaat!
 
Analysepakketten(externe link)
Overzicht met analysepakketten en de daarbij behorende onderzoeken.
 
WNS codes(externe link)
Overzicht met waarnemingssoort codes waarin de onderzochte analyses worden gerapporteerd in een uitwisselbestand.

Aanleveren monsters

Ad-hoc Chemisch Onderzoek(externe link)     (Handleiding(externe link))
Excel sjabloon om voor het chemisch onderzoek op een eenvoudige manier aan te kunnen geven wat er van een aangeleverd monster geanalyseerd moet worden.
 
Planningsbestand Monsterpunten(externe link)
Excel sjabloon voor het aanleveren van geplande monsters en monsterpunt gegeven.
Hydrobiologisch Onderzoek(externe link)
Ad-hoc opdrachtformulier Hydrobiologische werkzaamheden.

Monsterneming

Waterbodem(externe link)
Opdracht- en acceptatieformulier waterbodem bemonstering.
 
Peilbuizen / grondwater(externe link)
Opdracht- en acceptatieformulier peilbuizen / grondwater.
 
Emballage(externe link)     (compacte versie(externe link))
Overzicht van de flessen, potten en overige middelen die Aqualysis beschikbaar stelt voor het nemen van monsters. De aangeboden verpakkingsmaterialen en conserveringsmiddelen komen overeen met NEN-EN-ISO 5667-3. Bestellijst Emballage(externe link)
Digitaal Veldformulier(externe link)     (Handleiding(externe link))
Het digitaal veldformulier is ontwikkeld voor opdrachtgevers die hun veldgegevens digitaal willen aanleveren.

Algemene documenten

Klantregistratie(externe link)
Registratie van klantgegevens voor verwerking in onze systemen.
 
Dienstverleningshandvest
T.b.v. opdrachtgevers uit de gemeenschappelijke regeling (waterschappen).
 
Leveringsvoorwaarden
T.b.v. opdrachtgevers buiten de gemeenschappelijke regeling
 
Algemene voorwaarden voor Leveringen
Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2018 (AWIV-2018)
 
Algemene voorwaarden voor Dienstverlening
Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2018 (AWVODI-2018)
 
Algemene voorwaarden voor ICT
Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018 (AWBIT-2018)