Downloads

Onderzoeken

Producten en Diensten Catalogus 2024

Totaaloverzicht onderzoek en monsterneming.
 

Bijlage Producten en Diensten (2024-07-12)

Specificaties analyseproducten.
 

Whitepaper Meetonzekerheid

Toelichting op NEN 7779, de milieunorm over meetonzekerheid.
 

Analysepakketten

Overzicht van analysepakketten en de daarbij behorende onderzoeken.
 

WNS codes

Overzicht met codes waarnemingssoort waarin de onderzochte analyses worden gerapporteerd in een uitwisselbestand.

Aanleveren van monsters

AdHoc Chemisch Onderzoek     (handleiding)

Opdrachtformulier voor aanleveren van een enkel monster.
 

Planningsbestand Monsterpunten

Sjabloon voor het aanleveren van geplande monsters en gegevens monsterpunt.
 

Hydrobiologisch Onderzoek

Ad-hoc opdrachtformulier.

Monsterneming

Waterbodem

Opdracht- en acceptatieformulier waterbodem.
 

Peilbuizen / grondwater

Opdracht- en acceptatieformulier peilbuizen / grondwater.
 

Emballage  -  compacte versie  -  bestellijst

Overzicht van de flessen, potten en overige middelen.
 

Digitaal Veldformulier     (handleiding)

Formulier om veldgegevens digitaal aan te leveren. 

Algemene documenten

Dienstverleningshandvest

Algemene voorwaarden waaronder Aqualysis verrichtingen uitvoert voor opdrachtgevers uit de gemeenschappelijke regeling (waterschappen).
 

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Aqualysis voor opdrachtgevers buiten de gemeenschappelijke regeling.
 

Algemene voorwaarden voor Leveringen

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden (AWIV) voor leveringen 2018.
 

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (AWVODI) 2018.
 

Algemene voorwaarden voor ICT

Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (AWBIT) 2018.