Toekomst microbiële monitoring

Een van de voorkomende problemen op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn slibbezinkingsproblemen, veroorzaakt door de draadvormende bacteriën Microthrix en Promineofilum. Deze bacteriën hechten aan organische stoffen in het water en vormen zo een drijflaag met als gevolg een minder efficiënt zuiveringsproces.

Detectie draadvormende bacteriën in actief slib rioolwaterzuiveringsinstallaties

Een veelgebruikte methode om deze draadvormers te beheersen, is het doseren van aluminiumverbindingen. Om een efficiënt zuiveringsproces te behouden en chemicaliën dosering te minimaliseren, kan het monitoren van de groei van deze draadvormende bacteriën een waardevol inzicht geven.

eDNA voor microbiële monitoring

Met de draadvormer qPCR is Aqualysis in staat om de draadvormers Microthrix parvicella en Candidatus promineofilum snel en nauwkeurig te detecteren en kwantificeren. Deze eDNA-techniek helpt om de groei van deze populaties gedurende het jaar te volgen.

Duurzame optimalisatie  

Door het monitoren van draadvormende bacteriën, worden problemen op de RWZI's tijdig gedetecteerd en wordt het gebruik van chemicaliën geminimaliseerd. Dit levert een bijdrage aan de duurzame inrichting van het zuiveringsproces. Naast kostenbesparend is het dus ook milieuvriendelijk!

Contact

Voor meer informatie, neem contact op met onze klantenservice.