Logo Aqualysis waterlaboratorium

Home

Aqualysis, helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230-testen) dat toegerust is met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise.

Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen.  Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Over ons 

Vijf samenwerkende waterschappen

Aqualysis is het resultaat van vijf samenwerkende waterschappen. Deze vijf waterschappen zijn allen voor een gelijk deel eigenaar van Aqualysis met een eigen juridische entiteit en bestuur.

Aqualysis is een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak en dat er voor de waterschappen is, ook met de grootste spoed als daarom wordt gevraagd. Een laboratorium dat niet alleen uitvoert datgeen er gevraagd wordt, maar die met name doet wat wordt verwacht. Dat gaat dus net iets verder.

Uitgelicht

  • Nieuw Bestuur Aqualysis

    Op donderdag 7 september 2023 vond in het Waterschapshuis in Amersfoort de eerste vergadering van het Bestuur van Aqualysis in de nieuwe samenstelling plaats. Deze nieuwe samenstelling is het gevolg van de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de periode van collegevorming bij onze vijf partnerwaterschappen die daarop volgde.

  • Senior Chemisch Analist

    Het chemisch laboratorium bestaat uit een team anorganisch en organisch. Voor het team organisch (12 fte) zoeken we een Senior Analist met GC- of LC-MS/MS specialisatie.

  • Medewerker Klantenservice

    We zoeken een Medewerker Klantenservice. In deze functie combineer je klantgerichtheid met kennis van chemie en laboratoriumanalyse. Je bent de vraagbaak voor onze opdrachtgevers waaronder de waterschappen en biedt hen de best mogelijke ondersteuning.

Kwaliteit goed geborgd!

Logo Raad voor Accreditatie met registratienummer L230

Aqualysis is geaccrediteerd voor diverse laboratoriumanalyses en monsternemingen.
De complete lijst met verrichtingen kunt u vinden onder registratienummer L230(externe link) op de site van de
Raad voor Accreditatie(externe link).

 

Logo kwaliteitswaarborg bodembeheer SIKB met AS2000 en AS3000 vermelding

Daarnaast is Aqualysis ministerieel erkend voor bemonsteringen van Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform AS 2000 en Laboratoriumanalyses conform AS 3000.

Lees meer over Accreditatie en Ministeriele erkening