filtreren_onopa
Aqualysis ~ helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (L230) dat toegerust is met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise.

Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen.  Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

waterschappen
Vijf samenwerkende waterschappen.

Aqualysis is het resultaat van vijf samenwerkende waterschappen. Deze vijf waterschappen zijn allen voor een gelijk deel eigenaar van Aqualysis met een eigen juridische entiteit en bestuur.

Aqualysis is een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak en dat er voor de waterschappen is, ook met de grootste spoed als daarom wordt gevraagd. Een laboratorium dat niet alleen uitvoert datgeen er gevraagd wordt, maar die met name doet wat wordt verwacht. Dat gaat dus net iets verder.

czv_cuvet_analyse
Een innovatief en efficient laboratorium

Aqualysis is een voorbeeld op het gebied van innovatie, efficiency en aanwezige kennis. Zij is een state-of-the-art laboratorium, welke zich proactief opstelt en een goed imago heeft.

Binnen het laboratorium zijn analyses veelal gerobotiseerd en zijn data verwerking en validatiestappen vergaand geautomatiseerd.

Een mooi voorbeeld is de CZV cuvettentest robot, deze robot is op het laboratorium ontwikkeld waarbij alle handelingen volledig zijn geautomatiseerd.

hydrobiologie_macro_fauna
Hydrobiologisch onderzoek

Aqualysis is een begrip op het gebied van hydrobiologisch onderzoek. Het onderzoek betreft monsterneming en analyse van de groepenmacrofauna, fytoplankton en vegetatie.

Bemonstering en analyse van kiezelwieren (diatomeeën), sieralgen en zoöplankton en onderzoek naar amfibieën  en libellen behoren tot onze expertise.

Daarnaast verrichten wij ook onderzoek naar zwemwaterkwaliteit. Hiervoor controleren wij zwemwater op giftige blauwalgenen/of zwemmersjeuk.

cta-kwaliteit
cta-flessenboek
cta-contact
cta-onderzoeken

Uitgelicht

Kwaliteit goed geborgd!

RvaLogoL230_rapport Aqualysis is geaccrediteerd voor diverse laboratoriumanalyses en monsternemingen.
De complete lijst met verrichtingen kunt u vinden onder registratienummer L230 op de site van de
Raad voor Accreditatie.

Keurmerk_Bodembeheer_SIKB_AS2000_AS3000Daarnaast is Aqualysis ministerieel erkend voor bemonsteringen van Veldwerk milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek conform AS 2000 en Laboratoriumanalyses conform AS 3000.

Lees meer over Accreditatie en Ministeriele erkening