Logo Aqualysis waterlaboratorium

Home

Aqualysis, helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Over ons 

Berichten

  • Nieuwe analysemethoden PFAS bij Aqualysis: Extra lage grenzen

    Bij Aqualysis werken we voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen van onze analysemethoden om de waterkwaliteit nauwkeurig te monitoren voor de waterschappen.

  • Hydrobioloog & Vegetatiedeskundige

    Ben jij onderzoeker in hart en nieren en sta jij open voor een baan bij een organisatie die de kwaliteit van water onderzoekt en volop in beweging is? Dan is dit jouw uitgelezen kans. We hebben een functie beschikbaar waar jouw kennis als hydrobioloog & vegetatiedeskundige volledig tot zijn recht komt.

  • Opsporing van muskus- en beverratten

    Aqualysis en de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, WDODelta en Vechtstromen werken nauw samen in het opsporen van muskus- en beverratten.