Logo Aqualysis waterlaboratorium

Home

Aqualysis, helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Over ons 

Berichten

  • Hydrobioloog & Vegetatiedeskundige

    Ben jij onderzoeker in hart en nieren en sta jij open voor een baan bij een organisatie die de kwaliteit van water onderzoekt en volop in beweging is? Dan is dit jouw uitgelezen kans. We hebben een functie beschikbaar waar jouw kennis als hydrobioloog & vegetatiedeskundige volledig tot zijn recht komt.

  • Opsporing van muskus- en beverratten

    Aqualysis en de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, WDODelta en Vechtstromen werken nauw samen in het opsporen van muskus- en beverratten.

  • ‘Niet-toetsbare stoffen’ meetbaar met nieuwe methode

    Met een nieuwe analysemethode is het voor het eerst mogelijk een volledig overzicht te krijgen van de aanwezigheid van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Met de nieuwe methode zijn in 2023 meerdere stoffen boven de norm aangetoond.