Logo Aqualysis waterlaboratorium

Home

Aqualysis, helder in wateronderzoek

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken. Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Over ons 

Uitgelicht

  • ‘Niet-toetsbare stoffen’ meetbaar met nieuwe methode

    Met een nieuwe analysemethode is het voor het eerst mogelijk een volledig overzicht te krijgen van de aanwezigheid van alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Met de nieuwe methode zijn in 2023 meerdere stoffen boven de norm aangetoond.

  • Heldere kijk op stoere vis, grote modderkruiper

    In ‘Een heldere kijk op …’ laten we onze collega’s aan het woord. In deze editie geven we een kijkje in de wereld van ‘De grote modderkruiper’. Sebastiaan Moedt, hydrobioloog, vertelt over deze geheimzinnige vis.

  • Hydrobioloog

    Sta jij open voor een baan bij een organisatie die de waterkwaliteit onderzoekt en volop in beweging is? We hebben een functie beschikbaar waar jouw kennis van aquatische habitats en ecosystemen volledig tot zijn recht komt.