Opsporing van muskus- en beverratten

Efficiënte samenwerking waterschappen en Aqualysis

Aqualysis en de waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, WDODelta en Vechtstromen werken nauw samen in het opsporen van muskus- en beverratten. Dit doen ze met behulp van environmental DNA. Deze technologie maakt gebruik van DNA-materiaal dat organismen in hun omgeving achterlaten.

Aqualysis speelt hierbij een essentiële rol. De waterschappen leveren watermonsters aan bij het laboratorium waaruit, na filtratie, DNA wordt geïsoleerd. Aansluitend wordt door middel van een qPCR-analyse onderzocht of dit isolaat DNA van muskus- of beverratten bevat. De resultaten van deze analyse koppelt Aqualysis terug naar de waterschappen. Zij stellen op basis van deze eDNA-uitslagen de beheerstrategie vast.

De chemisch analisten Michelle Scholten, Angelique Vollenbroek en moleculair bioloog Anke Wigger, experts op het gebied van DNA-analyse, spelen een cruciale rol in dit proces.

De inzet van de eDNA-methode toont aan dat dit een krachtig instrument is voor het terugdringen van de populatie muskus- en beverratten. Er is minder tijd nodig met het zoeken naar de dieren in gebieden met een lage populatiedichtheid, waardoor er meer tijd overblijft voor het beheer van muskus- en beverratten in gebieden met een hoge populatiedichtheid.

Het gebruik van eDNA-methoden maakt het ook mogelijk gerichte vangsten uit te voeren en over te schakelen naar een monitoringsmethode waarbij alleen reguliere controles nodig zijn om te checken of deze gebieden nog steeds vrij zijn van muskus- en beverratten.

Kortom, een waardevolle samenwerking tussen de waterschappen en Aqualysis om de populatie muskus- en beverratten terug te dringen.