Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de samenleving. Meedoen in de digitale wereld hoort daarbij. Websites moeten benaderbaar en bedienbaar zijn voor gebruikers die bijvoorbeeld:

  • Een visuele- en/of auditieve handicap hebben (verminderd zicht, kleurenblindheid, verminderd gehoor of doofheid);
  • Een fysieke beperking hebben (geen muis en/ of toetsenbord kunnen bedienen);
  • Een verstandelijke beperking hebben (visuele en/ of tekstuele informatie niet goed kunnen verwerken);
  • Anderzijds (laaggeletterdheid, dyslexie, enzovoorts).

Websites van overheidsorganisaties moeten voldoen aan functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen(externe link). Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549(externe link).

In hoeverre voldoet Aqualysis aan de toegankelijkheidseisen?

Aqualysis heeft nog geen toegankelijkheidsverklaring (status E). Aqualysis werkt er hard aan om een toegankelijkheidsverklaring op te stellen en opgenomen te worden in het register van toegankelijkheidsverklaringen(externe link). Dit om te laten zien wat Aqualysis doet op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Problemen met de toegankelijkheid van deze website?

Is iets niet duidelijk, niet goed leesbaar of heeft u andere tips voor ons wat betreft de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op en laat het ons weten.

Contact