Er zijn ongeveer 1,2 miljoen waarnemingen verwerkt van Nederlandse waterbeheerders. Er is een rekensheet ontworpen waarin de lijsten per waterbeheerder zijn opgenomen. Daarnaast is er een rekentool om snel te kijken in welke Kaderrichtlijn water (KRW) watertypen een soort voorkomt. 

De zeldzaamheidslijst en de rekensheet zijn hier te downloaden: Zeldzaamheid van de macrofauna van Nederlandse Binnenwateren - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link)

Ceraclea senilis