Toxiciteitsproef op basis van nitrificatieremming

Nitrificatieremming / Toxiciteitstesten conform NEN-EN-ISO 9509:2006

Toxiciteitstesten worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de remming van stoffen op de werking van micro-organismen in actief slib.

Bij deze proef wordt de nitrificatiesnelheid (oxidatie ammonium en productie van nitraat) in een slib/watermengsel onder vastgelegde omstandigheden vergeleken met de nitrificatiesnelheid in een mengsel van hetzelfde slib mét het te beproeven water.

Het watermonster, al dan niet verdund, wordt gemengd met actief-slib en na toevoeging van ammoniumsulfaat, natriumwaterstofcarbonaat zodanig belucht dat het mengsel tijdens de proef aeroob blijft. Gedurende een periode van maximaal 4 uur wordt periodiek het gehalte aan NH4+ , NO2- en NO3-, temperatuur en zuurstofgehalte bepaald. Door vergelijking van de nitrificatiesnelheid van het blanco-monster en het analysemonster wordt het percentage aan remming berekend.

Voor het aantonen van specifieke nitrificatieremmers maakt het laboratorium gebruik van een GC-MS screening.

Nitrificatieremming (toxiciteitsproef)

Hierbij wordt het te beproeven monster met verschillende verdunningen ingezet met actief slib van de RWZI. Uit de resultaten van deze verdunningen wordt de EC50  berekend en gerapporteerd. De EC50 is de effectieve concentratie testmateriaal wat een remmingspercentage heeft van 50% op de nitrificatiecapaciteit van het actieve slib. Met deze test is duidelijk te zien per verdunning wat het percentage remming is op het actief slib.
Voor analyse 10 liter actief slib en 2 liter te beproeven afvalwater aanleveren
 

Nitrificatieremming (beperkte toxiciteitsproef) remming

Hierbij wordt het te beproeven monster onverdund (1:1) ingezet met actief slib van de RWZI. Deze test is te gebruiken om inzicht te krijgen of een afvalstroom überhaupt  wel of niet remt.
Voor analyse 5 liter actief slib en 1 liter te beproeven afvalwater aanleveren
 

Nitrificatiecapaciteit

Van actief slib wordt de nitrificatiecapaciteit bepaald op basis van de hoeveelheid gevormd nitraat zonder daarbij een afvalwater toe te voegen. Dit wordt uitgedrukt in mg N / g.ds.h.
Voor analyse 2 liter actief slib aanleveren
 

Rapportage

Bij al deze onderzoeken wordt de ruwe data als bijlage mee gerapporteerd.
Het uitvoeren van de analyses vergt de nodige voorbereidingen, voor het aanvragen van deze analyses vragen wij u van te voren contact opnemen met het laboratorium.