Rivierkreeftdetectie 2.0

De impact van uitheemse rivierkreeften op het Nederlandse ecosysteem is algemeen bekend. Ze verdringen inheemse soorten, verspreiden ziekten (kreeftenpest, Aphanomyces astaci) en verstoren de waterkwaliteit en oevers door hun graafactiviteiten. Het is dus van groot belang om passende maatregelen te nemen om verdere schade aan onze ecosystemen te voorkomen.

Innovatieve oplossing detecteren exoten

Het vangen van rivierkreeften met fuiken vergt aanzienlijke mankracht en middelen. Ook kan deze methode onbedoelde schade toebrengen aan het ecosysteem. 
 
Als oplossing biedt Aqualysis de rivierkreeft qPCR-analyse aan voor zes soorten uitheemse rivierkreeften (rode Amerikaanse rivierkreeft, gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Californische rivierkreeft en marmerkreeft). 

Deze eDNA-techniek waarbij rivierkreeft DNA in het water gedetecteerd wordt, is aanzienlijk sneller dan de traditionele fuikenvangst waarbij het meerdere dagen tot weken kan duren om individuele kreeften te vangen, identificeren en tellen. 
 
Onze rivierkreeft qPCR analyse beperkt dus niet alleen ecologische nevenschade, maar optimaliseert ook de vangstinspanningen door fuiken strategisch te plaatsen op basis van eDNA-detectieresultaten.
 
Kortom, deze techniek optimaliseert de effectiviteit van beheer strategieën en beperkt de ecologische impact.

Interesse

Onze Producten Diensten Catalogus (PDC) breiden we binnenkort uit met de qPCR-analyse van deze zes uitheemse rivierkreeften. 

Interesse in deze innovatieve techniek om samen de krachten bundelen om deze invasieve exoten terug te dringen. 

Neem contact op met onze klantenservice.