Helder in Wateronderzoek

Aqualysis is hét laboratorium voor wateronderzoek. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voeren wij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen verrichten wij voor onze klanten.

Aqualysis is geaccrediteerd (RvA L230-testen) en een onafhankelijke onpartijdige organisatie. We werken conform AS2000 waar dat is vereist en onze monsternemers zijn ministerieel erkend. Niet alleen zijn wij helder in wateronderzoek, maar ook in ons klantgericht advies. Naast professioneel en dienstverlenend, zijn we innovatief. Zo ontwikkelen we onze eigen analysemethoden en -apparatuur.

Opdrachtgevers

We werken voor vijf waterschappen, die tevens eigenaar zijn. 
Daarnaast behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot onze klantenkring. 
Aqualysis is vertegenwoordigd in landelijke werkgroepen en netwerken en speelt hierdoor goed in op de markt.
 

Logo Aqualysis met daarom ringt de logos van de waterschappen waarvoor Aqualysis werkzaamheden uitvoert.

Bestuur

Vijf bestuursleden vanuit de partnerwaterschappen vormen het Bestuur van Aqualysis.

Directie

Missie en Visie

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (RvA L230-testen) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken.

Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Lees de volledige Missie & Visie van Aqualysis

Aqualysis als onpartijdige en onafhankelijke partner

Aqualysis draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van informatie verkregen of gecreëerd tijdens de uitvoering van laboratoriumactiviteiten. Belangrijker nog, Aqualysis voert deze laboratoriumactiviteiten uit zonder beïnvloeding van commerciële, financiële of andere externe druk die de onpartijdigheid van het laboratorium aantast. 

De medewerkers van Aqualysis zijn onafhankelijk, zelfstandig en niet vooringenomen. Ze laten hun handelingen niet beïnvloeden door persoonlijke belangen of voorkeuren. Onpartijdigheid is essentieel. Er is geen vermenging met belangen die verband houden met de professionele integriteit. Zelfs de schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Aqualysis is zich voortdurend bewust van de risico's die de onpartijdigheid en integriteit van het laboratorium bedreigen. Deze risico's kunnen voortkomen uit de activiteiten van het laboratorium zelf of uit de relaties van medewerkers van het laboratorium. Het bestaan van deze relaties betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat Aqualysis daardoor inbreuk maakt op haar onpartijdigheid. Indien er wel risico's worden geïdentificeerd, neemt Aqualysis maatregelen om deze risico's te elimineren of tot een minimum te beperken.

Wat betreft onafhankelijkheid, onderneemt Aqualysis geen activiteiten die in strijd zijn met haar onafhankelijkheid of die het vertrouwen in haar werkzaamheden schaden. Het laboratorium voert haar werkzaamheden uit volgens wettelijke voorschriften en andere geschreven en ongeschreven regels en normen. De conclusies die Aqualysis trekt, zijn  gebaseerd op de resultaten die zijn verkregen tijdens laboratoriumactiviteiten weergegeven in officiële rapportages.