Over ons

Onze kernwaarden 

Aqualysis is klant- en toekomstgericht
Aqualysis blijft zicht voortdurend ontwikkelen
Samenwerking is gericht op het delen en overdragen van kennis

Innovatie, Kwaliteit, Klantgericht

Wij zijn een geaccrediteerd (RvA L230), onafhankelijk en onpartijdig laboratorium. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voeren wij hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit en verrichten we diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen.

We werken volgens AS2000 en AS3000 waar dat is vereist. Onze monsternemers zijn ministerieel erkend. Naast professioneel en dienstverlenend zijn we innovatief. We ontwikkelen onze eigen analysemethoden en analyseapparatuur.

Vijf samenwerkende waterschappen

Aqualysis is een laboratorium met een volledige focus op de waterschapstaak die er voor de waterschappen is, ook in situaties waar urgentie is vereist.

Logo's van Aqualysis en de vijf waterschappen. Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Zuiderzeeland., Waterschap Vechtstromen

Bestuur

Vijf waterschappen zijn eigenaar van Aqualysis, elk voor een gelijk deel. Aqualysis heeft een eigen bestuur en juridische structuur. Vijf bestuursleden vanuit de partnerwaterschappen vormen het bestuur van Aqualysis.

Directie

Jaarstukken 2023 

Met trots publiceren we op deze pagina onze Jaarstukken 2023. Deze laten zien in hoeverre Aqualysis haar doelen en prestaties van 2023 realiseerde met het beschikbare geld.

De inzet en flexibiliteit van onze medewerkers speelden een belangrijke rol in het behalen van deze succesvolle resultaten.

In 2023 maakten we opmerkelijke ontwikkelingen door waaronder de start van het vervangen van het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS). Deze stap helpt ons efficiënter te werken nu en in de toekomst. Daarnaast zetten we ook onze focus op groei en de verbetering van kwaliteiten en dienstverlening voort. 

We merkten dat er steeds meer vraag is naar nauwkeurige inzichten in waterkwaliteit, wat leidde tot een grotere vraag naar analyses op projectbasis. Om aan deze vraag blijvend te voldoen, verkenden en implementeerden we nieuwe analysemethodes en technologieën.

Daarnaast werkten we nauw samen met onze vijf partnerwaterschappen om ervoor te zorgen dat we goed aansluiten op de veranderende behoeften in ons werkveld. Met ons nieuwe bestuur onder leiding van de heer J.P.T. Caris, kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.

Bij Aqualysis blijven we ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige resultaten aan onze klanten. We kijken ernaar uit om verder te groeien en onze positie als toonaangevend waterschapslaboratorium te versterken.

Samenwerking

Onze klantenkring omvat niet alleen gemeenten, provincies en rijksoverheid maar ook bedrijven en ingenieursbureaus.

Wij zijn actief in landelijke werkgroepen en netwerken.

Waterkwaliteitsbeheerders Nederland

Aqualysis is aangesloten bij de vereniging Integraal Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW). Dit is de landelijke organisatie voor afstemming en samenwerking tussen de waterschapslaboratoria op zowel vakinhoudelijk als organisatorisch gebied.

ILOW vervult, als belangenbehartiger van de waterbeheerders, een essentiële rol als het gaat om onderzoek en monitoren van de  waterkwaliteit en de daarmee samenhangende landelijke en internationale ontwikkeling van normen, wetten en protocollen.

Naast kwalitatief hoogwaardige metingen zorgen deze waterlaboratoria ook voor het omzetten van deze meetgegevens in bruikbare informatie.

De waterbeheerders zijn de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat. Samen beschikken zij over zes laboratoria die gespecialiseerd zijn in fysisch-chemisch, microbiologisch en hydrobiologisch onderzoek van: oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, waterbodems, zuiveringsslib en grond.

 
Logo Aqualysis
Logo Aquon
Logo Hunze en Aa's
Logo Rijkswaterstaat
Logo Waterproef
Logo Wetterskip Fyslan