Een blik achter de schermen in de wereld van wateronderzoek.
‘Vinger aan de pols houden bij waterkwaliteit’

Erik en René zijn chemisch analist bij Aqualysis. Ze houden voor een groot gebied in Noordoost Nederland de vinger aan de pols door watermonsters te analyseren. Is het goed, zien ze afwijkingen of moeten ze meteen aan de bel trekken omdat er een bedreiging op ons af komt. Geen dag is als de vorige in een aantrekkelijk en interessant vak, waarmee ze bijdragen aan een gezonde waterhuishouding van de B.V. Nederland.

Erik Jager (links) 44 jaar. Begon in 2001 bij Aqualysis als medewerker monsterontvangst, daarna gewerkt als analist op de afdeling Chemie en nu werkzaam als Coördinerend Analist Chemie. Opleiding: Middelbaar Laboratorium Onderwijs. Volgt de Bachelor Chemie aan de Hoge School in Utrecht. René Aalderink (rechts) 52 jaar, opleiding HBO Milieuchemie. Werkt sinds 2013 bij Aqualysis als Senior Analist Organische Chemie.
Erik Jager (links) 44 jaar. Begon in 2001 bij Aqualysis als medewerker monsterontvangst, daarna gewerkt als analist op de afdeling Chemie en nu werkzaam als Coördinerend Analist Chemie. Opleiding: Middelbaar Laboratorium Onderwijs. Volgt de Bachelor Chemie aan de Hoge School in Utrecht. René Aalderink (rechts) 52 jaar, opleiding HBO Milieuchemie. Werkt sinds 2013 bij Aqualysis als Senior Analist Organische Chemie.
Erik en René zijn chemisch analist bij Aqualysis. Ze houden voor een groot gebied in Noordoost Nederland de vinger aan de pols door watermonsters te analyseren. Is het goed, zien ze afwijkingen of moeten ze meteen aan de bel trekken omdat er een bedreiging op ons af komt. Geen dag is als de vorige in een aantrekkelijk en interessant vak, waarmee ze bijdragen aan een gezonde waterhuishouding van de B.V. Nederland.

“Wij onderzoeken het oppervlaktewater en rioolwater” legt René uit. “Ongezuiverd water dat bij een rioolwaterzuivering binnen komt is het influent. Voordat het gezuiverde water, het effluent, terug gaat naar het oppervlaktewater analyseren we de samenstelling. In de rioolwaterzuivering kijken we op de afdeling Organisch vooral naar geneesmiddelen die daar via ontlasting en urine in terecht komen.”

Welke factoren spelen een rol bij de frequentie van analyses?

De opdrachtgevers, de Waterschappen, bepalen de frequentie van de monsterneming legt Erik uit. “De resultaten dienen als monitoring van het oppervlaktewater of controle van de zuiveringsprocessen. Aan de hand van onze laboratoriumuitslagen passen de Waterschappen zo nodig de waterzuivering aan. Dat is wel eens voorgekomen en daar hangt een fors prijskaartje aan. De analyses laten zien of die investering zich terugbetaalt in schoner effluent.” De frequentie van de analyses op geneesmiddelen neemt vooral toe als gevolg van meer medicijngebruik. Om geneesmiddelen in het effluent terug te dringen verlangt de overheid dat Waterschappen extra zuiveringsstappen toepassen.

René bij de LCMS analyse apparatuur
Steeds weer nieuwe uitdagingen en innovatieve ontwikkelingen

Saaie kost is het verzamelen van deze data zeker niet, integendeel volgens René: “Haha, dat is dus echt niet zo. Het is geweldig om met onze geavanceerde apparatuur analyses te doen. Bovendien is het iedere keer spannend te zien hoe de analyse is verlopen en of er veel stoffen zijn aangetoond. Eentonig is het ook niet. Bij iedere vraag van de opdrachtgever naar gehaltes van een nieuwe stof in het water, stellen we een analyseplan op om dat boven water te krijgen. Het zijn dus niet alleen routinewerkzaamheden.”

De risicogrenzen van gewasbeschermingsmiddelen zijn soms erg laag. Deze worden vastgesteld op basis van toxiciteit. “Sommige stoffen meten we op nanogram per liter nauwkeurig. Een nanogram komt overeen met één miljoenste deel van een korrel suiker. Om deze lage grenzen te kunnen meten moet onze apparatuur geavanceerd zijn.”

Maatschappelijk betrokken en bevlogen

Om de kwaliteit hoog te houden wordt Aqualysis ieder jaar door de Raad van Accreditatie (RvA) gecontroleerd. De RvA geeft een verklaring af van werken op basis van erkende kwaliteitsnormen zoals ISO- en NEN-normen. “Voor ons is dat vanzelfsprekend”, licht Erik toe. “Het gaat wel over de volksgezondheid en de kwaliteit van het milieu. In die zin voelen we ons zeker ook verantwoordelijk voor de manier waarop we ons werk doen.”

Neem de regie in handen

Werken in deze sector is erg leuk en divers. Het werk doet er toe in ons waterrijke landje. De sector zet sterk in op persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de CAO zijn mooie voorzieningen om werk van je carrière te maken. Zo volgt Erik na meerdere verdiepingscursussen voor allerlei analyse technieken een Bachelor Chemie aan de Hoge School in Utrecht.

Als een vis in het water

Zowel bij René als Erik is de affectie van water gerelateerde zaken laboratorium overstijgend. Beiden zijn vanaf hun jeugd fervente vissers en zitten graag met een hengel aan de waterkant. René is vrijwilliger bij World Fish Migration Foundation, een organisatie die zich hard maakt voor vrij opzwembare rivieren voor trekvissen (verwijderen van dammen, obstakels en aanleg van vistrappen).

De week van ons water

Erik is lid van de Hoogwaterbrigade in Kampen. Wanneer het water in de rivieren en het IJsselmeer te veel stijgt, zetten 150 vrijwilligers de oude stadsmuur in Kampen op 85 plekken dicht zodat er geen water de stad in kan lopen. “Twee keer deden we dat. Ook al in de middeleeuwen trouwens. Dat verwaterde, maar kwam terug na de eeuwwisseling.” Ook onze collega’s Hans Kieftenbelt, Ariën Dudink en Ferdinand van Sloten zijn actief betrokken bij de Hoogwaterbrigade Kampen.