Heldere kijk op kwaliteit

Het bestaansrecht van Aqualysis is sterk afhankelijk van de kwaliteit van ons product. Sterker nog, de klanten moeten kunnen vertrouwen op de nauwkeurigheid van onze onderzoeken. Daar kunnen we zelf wel van overtuigd zijn, een bevestiging van een onafhankelijke partij is beter. Dat heet accreditatie. ‘Accreditatie geeft externe partijen, zoals klanten en overheidsinstanties, het vertrouwen dat de geleverde resultaten nauwkeurig en solide zijn,’ zegt Henk Jan van de Wetering. Henk Jan is manager Kwaliteit bij Aqualysis en kent de ontwikkeling van kwaliteitsaccreditatie van ontstaan tot de huidige hoge standaard.

Henk-Jan toont quote op deur laboratorium "Het leveren van kwaliteit kost geld. Het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen."

Henk Jan (55) werkt sinds 1995 bij Aqualysis waar hij ooit begon als hoofdanalist Organisch. Als opleiding heeft hij na VWO, Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) in Wageningen afgerond. De HLO had drie richtingen: botanie, microbiologie en chemie. Henk Jan koos uiteindelijk voor chemie, werkte daarna bij het landbouwinstituut IMAG in Wageningen en trok een jaar door Australië. Terug uit Down Under ging hij aan de slag voor het Nederlands Instituut Voedselveiligheid en het Onderzoekslaboratorium IVR in Wezep. Zijn Aqualysis-carrière begon bij team Organisch als hoofdanalist. Huidig collega Wilma Oosterbroek maakte hem wegwijs in het bedrijf.’

Vliegende start

Zijn kennismaking met het kwaliteitssysteem kwam in beeld door een interne reorganisatie, waarna Henk Jan in 2008 manager Kwaliteit werd. ‘Ik vind het een baan met een grote verscheidenheid aan verantwoordelijkheden waarin alle aspecten van het laboratorium samenkomen. Stimuleren, samenwerken en vooral een gezamenlijke inspanning leveren naar voortdurende verbetering.’ Henk Jan had een vliegende start als manager Kwaliteit, omdat de aanvraag om te voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC-17025-norm net voor zijn aanstelling in kannen en kruiken was. NEN-EN-ISO/IEC 17025 bevat alle eisen waaraan testlaboratoria moeten voldoen. Daarin tonen ze aan dat ze volgens een kwaliteitssysteem werken, technisch competent zijn en in staat zijn technisch valide resultaten te leveren. ‘Deze accreditatie was de basis voor verdere accreditaties zoals AS2000 en AS3000, gericht op veldwerk en laboratoriumanalyses voor milieu hygiënisch bodemonderzoek. Ik ben er vooral trots op wanneer uitbreidingsaanvragen voor de scope van het laboratorium in één keer worden behaald,’

Accreditatie

Het behalen van een accreditatie betekent dat het laboratorium aan een onafhankelijke erkende accreditatie-instantie aantoont dat het werkt volgens internationaal erkende normen. Dat het de nodige technische bekwaamheid, procedures en controles in huis heeft om nauwkeurige en betrouwbare resultaten te produceren. ‘In onze samenleving groeit de behoefte aan betrouwbare en nauwkeurige laboratoriumresultaten voortdurend’ legt Henk Jan uit. ‘Dat is belangrijk voor het nemen van weloverwogen beslissingen en het waarborgen van de volksgezondheid, maar ook de veiligheid of welzijn van mens en dier.’

Meer dan toetsing

Accreditatie betekent meer voor onze manier van werken dan alleen de toetsing door een onafhankelijke partij. Het vraagt ook om continue verbeteringen binnen het gehele kwaliteitsbeheerssysteem van het laboratorium en stimuleert ontwikkelingen op het gebied van professioneel gekwalificeerde medewerkers. Bovendien vergroot het de kennis over de nieuwste ontwikkelingen en de juiste analytische methoden en apparatuur. Vooral de digitalisering brengt de ontwikkeling in een stroomversnelling.

Extra inspanning

Kwaliteit kan volgens Henk Jan niet zonder juiste mentaliteit. ‘Het lijkt een extra inspanning, zeker in het begin, maar het is onderdeel van je dagelijkse werk. Door kwaliteit consequent te integreren in jouw manier van werken wordt het een natuurlijk onderdeel van het werkproces. Zo vraagt het na verloop van tijd geen extra inspanning meer. Sterker nog, het brengt je veel voordelen.’