In opdracht van STOWA heeft Aqualysis samen met de andere ILOW laboratoria begin 2021 de ontwikkeling van een robuuste bemonstering- en analyse methode voor medicijnresten (gidsstoffen) afgerond. De resultaten van deze analysemethode geven inzicht in de zuiveringsrendementen van rioolwaterzuiveringen om medicijnresten te verwijderen.

Ferdinand van Sloten (teamleider Chemie): “Waterschappen investeren enorme bedragen in pilots- en demo opstellingen om medicijnresten te verwijderen. Welke techniek het meest geschikt is kan alleen worden vastgesteld met behulp van betrouwbare data. Vanwege het belang van deze analyseresultaten voor de waterschappen, was het voordragen van de gidsstoffen analyse voor accreditatie een logische vervolgstap.”   

Bij de beoordeling zijn er geen afwijkingen geconstateerd, waarbij de Raad voor Accreditatie het volste vertrouwen heeft uitgesproken dat Aqualysis aan alle accreditatievereisten voldoet. Aqualysis mag hierdoor als eerste laboratorium van Nederland de gidsstoffen analyse onder accreditatie uitvoeren.

In het STOWA project ‘Ontwikkeling van een robuuste en eenduidige bemonsterings- en analysemethode van microverontreinigingen in afvalwater’ is door de vijf ILOW laboratoria onderzoek gedaan naar juiste conservering, monstervoorbehandeling, validatie van de methode en geschiktheid van (kandidaat)gidsstoffen. Aqualysis voerde onderzoek uit naar het vrijmaken van gebonden medicijnresten aan zwevende stof en het effect van filtratie. Met een ringonderzoek is gekeken in hoeverre de analyseresultaten van alle laboratoria met elkaar overeenkomen om vervolgens verbeteringen in de methode door te voeren.
 

Ferdinand: “Uiteraard voeren we alle analyses uit onder het hoogste kwaliteitsniveau maar een onafhankelijke accreditatie van de Raad voor Accreditatie zien we toch wel als een kroon op ons werk!”