eDNA Enviromental DNA is een nieuwe techniek waarmee de aanwezigheid van soorten is aan te tonen. De methode is gebaseerd op het gegeven dat alle in het water levende dieren via uitwerpselen, huidcellen of als eencellige, DNA afgeven. Door DNA uit watermonsters te isoleren is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen, zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden. Het toepassen van eDNA biedt een aantal voordelen ten op zichtte van de traditionele technieken zoals een schepnet of electrovissen. Zo is er een hogere trefkans bij soorten die zich lastig laten vangen en is het minder arbeidsintensief.

Toepassingen eDNA

 • Oppervlaktewater ecologie:
  vis, eencelligen (fytoplankton/algen e.d.), macrofauna (kleine waterdieren)
 • Opperwatervlakte met functie zwemwater:
  pathogenen (ecoli, enterococcen, blauwalgen, zwemmersjeuk)
 • Beschermde soorten:
  waterspitsmuis, noordse woelmuis, grote modderkruiper etc.
 • Exotenbestrijding (opsporing):
  muskusratten, beverratten, uitheemse rivierkreeften, eikenprocessierups etc.
 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties:
  bacteriële samenstelling bio-massa, enzymactiviteit

De methode eDNA is nog volop in ontwikkelingen en biedt vele mogelijkheden voor de toekomst.