Om meer inzicht te krijgen in de biobeschikbaarheid van fosfaat en stikstof zijn er verschillende P en N somparameters beschikbaar.

Door ortho-fosfaat (opgelost fosfaat), totaal P en Kjeldahl-N (som ammonium- en organisch gebonden stikstof) te bepalen in gefiltreerde en ongefiltreerde monsters alsmede ammonium, nitriet en nitraat is de totale biobeschikbaarheid te berekenen.

Deze resultaten kunnen onder andere gebruikt worden voor het beoordelen van zandfilters

In onderstaand schema staan alle fracties weergegeven met bijbehorende analyse en monsterpot.
Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met klantenservice.

Afbeelding tabel met alle P-fracties