Aqualysis is het laboratorium voor wateronderzoek. In opdracht van de waterschappen voeren wij onderzoek uit op het gebied van chemie, moleculaire biologie en hydrobiologie. Monsterneming en veldmetingen horen daar natuurlijk ook bij. Onze afdeling chemie bestaat uit 25 professionals en richt zich op het verkrijgen van chemische analyseresultaten met behulp van moderne analysetechnieken. Ter uitbreiding van het team organisch zijn wij op zoek naar een Senior Analist Organische Chemie.