Monsterneming

Voor een betrouwbare analyse is een juist genomen en geconserveerd monster noodzakelijk. Aqualysis beschikt over een vakkundig team aan monsternemers die jaarlijks meer dan 40.000 monsters nemen in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, slib, grond en waterbodem. Deze bemonstering wordt veelal uitgevoerd onder accreditatie (L230) en / of erkenning  volgens de daarvoor geldende normen.

Daarnaast adviseert en informeert Aqualysis haar klanten over het juist bemonsteren van water en bodem en stelt materialen beschikbaar voor monsterneming.

Monsterneming vindt plaats in het kader van de volgende disciplines:

  • Fysisch/chemisch onderzoek
  • Hydrobiologisch onderzoek
  • Controle zwemwaterkwaliteit