Hydrobiologisch onderzoek

Met een enthousiast team van medewerkers verzorgt Aqualysis het hydrobiologisch onderzoek voor haar opdrachtgevers. Het betreft hier de monsterneming en/of analyse van de groepen: macrofauna, fytoplankton, diatomeeën en vegetatie. Daarnaast wordt onderzoek verricht in het kader van zwemwaterkwaliteit zoals onderzoek naar toxische (giftige) blauwalgen en/of zwemmersjeuk. Ook verzorgt Aqualysis verschillende rapportages voor haar klanten zoals rapportage van het routinematig meetnet als ook projectrapportages.

Handboek Hydrobiologie

Aqualysis gaat bij het hydrobiologisch onderzoek uit van het Handboek Hydrobiologie. Dit handboek is uitgegeven in 2010 en bestaat uit voorschriften voor de uitvoering van hydrobiologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van oppervlaktewater.

Blauwalgenprotocol

Voor de analyses met betrekking tot toxische blauwalgen wordt gewerkt en gerapporteerd volgens het blauwalgenprotocol. Op dit moment is het blauwalgenprotocol van 2012 van toepassing.

Kennis en ervaring

De medewerkers van Aqualysis hebben ruime kennis en ervaring in het uitvoeren van hydrobiologisch onderzoek.