Chemisch onderzoek

Organisch onderzoek

Deze vorm van onderzoek bestaat uit de analyse van de organische parameters. Tijdens de voorbehandeling worden deze organische parameters via extractie in een organische oplossing gebracht. Daarna volgt de daadwerkelijke analyse door gaschromatografie (GC) of hogedrukvloeistofchromamtografie (HPLC). De gebruikte detectietechnieken zijn massaspectometrie, vlam ionisatie, electron capture en fluorescentie detectie.

Het onderzoek betreft onder meer de parameters

 • Minerale olie (zoals benzine, dieselolie of zware olie) en olie identificatie.
 • Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
 • Organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's)
 • Polychloorbifenylen (PCB's)
 • EOX
 • Geneesmiddelen en hormoon verstorende stoffen.

Metalen onderzoek

Met metalen onderzoek wordt de concentratie van (zware) metalen bepaald. Doorgaans worden de monsters voorbehandeld, om door destructie alle metalen in oplossing te krijgen. Het laboratorium maakt gebruik van de analysetechniek ICPMS om (zware) metalen te bepalen.

De meest bekende metalen die geanalyseerd worden zijn Kwik, Arseen, Cadmium, Chroom, Nikkel, Lood en Zink.

Anorganisch onderzoek

Deze vorm van onderzoek bestaat uit een breed scala aan parameters. Hiervoor worden de volgende technieken gebruikt: titrimetrie, potentiometrie, ionchromatografie, gravimetrie, spectrofotometrie en elektrochemie.

Langs deze weg worden ondermeer de volgende analyses uitgevoerd.

 • Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV)
 • Biochemisch Zuurstof Verbruik (BZV)
 • Stikstofverbindingen
 • Fosforverbindingen
 • Sulfaat, Chloride, Nutrienten.
 • Zuurgraad (pH), geleidbaarheid en alkaliteit
 • Onopgeloste bestanddelen