Bacteriologisch onderzoek

Aqualysis onderzoekt in opdracht van de waterschappen in aangewezen zwemlocaties of het zwemmen veilig is door middel van bacteriologisch onderzoek.

Er wordt onderzoek gedaan naar blauwalgen, zwemmersjeuk en een tweetal darmbacteriën, namelijk escherichia coli en intestinale enterococcen.

Indien de resultaten niet voldoen aan de eisen van de Europese zwemwaterrichtlijn, wordt de zwemlocatie gesloten.