accredatie

RVA acreditatie

Aqualysis is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium onder registratienummer  L230. De RvA heeft de verrichtingen van het laboratorium (de monsterneming en de analyses) geaccrediteerd. Elk jaar opnieuw toets de RvA het kwaliteitssysteem en de bedrijfsvoering. Zo blijft de constante hoge kwaliteit geborgd.

Meer informatie vindt u op de site van de Raad voor Accreditatie (RvA) of bekijk rechtstreeks de Scope van Aqualysis.

Ministeriele erkenning waterbodemonderzoek

Aqualysis is erkend voor het volledig uitvoeren van waterbodemonderzoek volgens AS SIKB 2000 en AS SIKB 3000. Deze erkenning is vanaf 1 juli 2009 vereist om waterbodembemonsteringen en waterbodemanalyses te mogen uitvoeren. De erkenning is van toepassing op de volgende documenten.

  • AS SIKB 2000 "Veldwerk bij Milieu hygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek
  • AS SIKB 3000 "Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek"

Meer informatie vindt op de website van het SIKB