Toxiciteitstesten conform NEN-EN-ISO 9509:2006 - Nitrificatieremming

Toxiciteitstesten worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de remming van stoffen op de werking van micro-organismen in actief slib.

Bij deze proef wordt de nitrificatiesnelheid (oxidatie ammonium en productie van nitraat) in een slib/watermengsel onder vastgelegde omstandigheden vergeleken met de nitrificatiesnelheid in een mengsel van hetzelfde slib mét het te beproeven water.

Het watermonster, al dan niet verdund, wordt gemengd met actief-slib en na toevoeging van ammoniumsulfaat, natriumwaterstofcarbonaat zodanig belucht dat het mengsel tijdens de proef aeroob blijft. Gedurende een periode van maximaal 4 uur wordt periodiek het gehalte aan NH4+ , NO2- en NO3-, temperatuur en zuurstofgehalte bepaald. Door vergelijking van de nitrificatiesnelheid van het blanco-monster en het analysemonster wordt het percentage aan remming berekend.

Voor het aantonen van specifieke nitrificatieremmers maakt het laboratorium gebruik van een GC-MS screening.