• Toekomst microbiële monitoring

  Een van de voorkomende problemen op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) zijn slibbezinkingsproblemen, veroorzaakt door de draadvormende bacteriën Microthrix en Promineofilum. Deze bacteriën hechten aan organische stoffen in het water en vormen zo een drijflaag met als gevolg een minder efficiënt zuiveringsproces.

 • Rivierkreeftdetectie 2.0

  De impact van uitheemse rivierkreeften op het Nederlandse ecosysteem is algemeen bekend. Ze verdringen inheemse soorten, verspreiden ziekten (kreeftenpest, Aphanomyces astaci) en verstoren de waterkwaliteit en oevers door hun graafactiviteiten. Het is dus van groot belang om passende maatregelen te nemen om verdere schade aan onze ecosystemen te voorkomen.

 • Heldere kijk op kwaliteit

  In “Heldere kijk op …” laten we onze collega’s en samenwerkingspartners aan het woord. Zij verfrissen met nieuwe ideeën en geven een andere kijk.
  Met zo’n 28 jaar ervaring begrijpt Henk Jan van de Wetering, manager Kwaliteit, als geen ander de betekenis van accreditatie. Voor hem gaat het verder dan een stempel. Het staat voor betrokkenheid, precisie en kwaliteit.

 • Kennismaking nieuw bestuur met medewerkers

  Onlangs verwelkomden we het nieuwe bestuur in ons laboratorium. Het was een mooie gelegenheid voor het bestuur om kennis te maken met de medewerkers en de operationele processen.

 • Heldere kijk op hydrobiologie

  In “Heldere kijk op …” laten we onze collega’s en samenwerkingspartners aan het woord. Zij verfrissen met nieuwe ideeën en geven een andere kijk.
  Aqualysis monitort de waterkwaliteit voor waterschappen, het is de core business. Het monitoren gebeurt op twee manieren. Er is een chemische en een hydrobiologische wijze van monitoren. De combinatie van beide leidt tot een compleet beeld van de waterkwaliteit. Juriaan Moonen is één van de acht hydrobiologen die in het veld de informatie verzamelt.

 • Wateronderzoek, kracht eDNA

  Tijdens de recente SMART City Beurs 'SMARkT' in Zwolle richtte Angelique Vollenbroek, senior analist bij Aqualysis Waterlaboratorium, zich op de opkomst van eDNA-technologie in de wereld van wateronderzoek.

 • Jaarstukken 2022

  Hier vindt u de Jaarstukken 2022 van Aqualysis, waarin we de hoogtepunten, (financiële) prestaties en belangrijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar delen.

 • Team Chemie heeft iets te vieren…

  Trots om te vermelden dat Aqualysis vanaf december 2022 zelfstandig PFAS-onderzoek uitvoert voor de waterschappen.

 • Heldere kijk op waterkwaliteit

  In “Heldere kijk op …” laten we onze collega’s en samenwerkingspartners aan het woord. Zij verfrissen met nieuwe ideeën en geven een andere kijk.
  ‘Vinger aan de pols houden bij waterkwaliteit’
  Een blik achter de schermen in de wereld van wateronderzoek. Erik en René zijn chemisch analist bij Aqualysis. Ze houden voor een groot gebied in Noordoost Nederland de vinger aan de pols door watermonsters te analyseren. Is het goed, zien ze afwijkingen of moeten ze meteen aan de bel trekken omdat er een bedreiging op ons af komt.