Met ingang van 1 juni 2020 is Henk Laarman de nieuwe directeur van waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle. Hij volgt hiermee Herman van den Berg op die afscheid neemt van Aqualysis na een periode van 45 jaar werkzaam te zijn geweest in de waterlaboratoriumwereld.

Henk Laarman is geen onbekende in de waterschapswereld. Na een loopbaan in diverse (leidinggevende) functies binnen de drinkwatersector, bedrijfsgezondheid en afvalbranche, is hij sinds 2014 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij AQUON: een professioneel waterlaboratorium van negen waterschappen in het midden en het zuiden van Nederland.

Met het aanstellen van Henk Laarman verwacht Aqualysis een gedreven en betrokken directeur in huis te halen die zijn brede bedrijfskundige kennis, zijn ervaring met politiek-bestuurlijke processen en zijn inzicht in de bedrijfsvoering van een waterlaboratorium kan inzetten voor Aqualysis.

Helder in wateronderzoek

Waterlaboratorium Aqualysis heeft als hoofdtaak het verrichten van onderzoek in oppervlaktewater (meer dan 1000 locaties), afvalwater, grondwater, zuiveringsslib en waterbodems in Midden- en Oost-Nederland. Jaarlijks worden er ongeveer 40.000 monsters verwerkt waarop circa 800.000 analyses worden uitgevoerd. Het betreft zowel chemische analyses als hydrobiologisch onderzoek. Het bacteriologisch onderzoek wordt elk jaar van april tot oktober uitgevoerd voor 126 officieel aangewezen zwemwaterlocaties.

Aqualysis voert werkzaamheden uit in opdracht van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Daarnaast werkt het laboratorium voor provincies, gemeenten en bedrijven.