Betrouwbare monsterneming waarbij de kwaliteit is geborgd.

Voor een betrouwbaar resultaat is een correct genomen en geconserveerd monster essentieel. Aqualysis beschikt over een vakkundig team monsternemers die jaarlijks meer dan 40.000 monsters nemen. Aqualysis voert deze monsterneming uit in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, slib, grond en waterbodem Hiernaast hebben de monsternemers van Aqualysis ruime ervaring met het uitvoeren van passive sampling, online continu metingen en het bemonsteren van porievocht in bodemmateriaal. Deze bemonsteringen worden veelal uitgevoerd onder accreditatie (L230) en/of erkenning (AS2000)  volgens de daarvoor geldende normen..

Naast de verschillende soorten bemonsteringen is Aqualysis geaccrediteerd (L230) voor het plaatsen van peilbuizen. Hiervoor hebben wij erkende medewerkers in dienst die zeer ervaren zijn in het plaatsen van peilbuizen.

Voordat de bemonsteringen gestart kunnen worden zal er een bemonsteringsplan moeten worden opgesteld, Aqualysis kan hierbij adviseren en assisteren. Daarnaast adviseert en informeert Aqualysis haar klanten over het op correcte wijze bemonsteren van water en bodem en stelt emballage beschikbaar voor de monsterneming.

Monsterneming vindt plaats in het kader van de volgende disciplines:

  • Fysisch/chemisch onderzoek;
  • Hydrobiologisch onderzoek;
  • Bacteriologisch onderzoek / controle zwemwaterkwaliteit.

Accreditatie onder NEN 17025 en erkend conform AS 2000

Aqualysis is erkend voor diverse bemonsteringen die conform Accreditatieschema AS 2000 Veldwerk bij Milieu hygiënisch Bodem- en waterbodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Deze erkenningen zijn verplicht om o.a. waterbodembemonsteringen uit te kunnen voeren en het plaatsen en bemonsteren van peilbuizen.

Daarnaast is Aqualysis geaccrediteerd voor monsterneming van diverse matrices water.
De complete lijst met verrichtingen kunt u vinden onder registratienummer L230(externe link) op de site van de
Raad voor Accreditatie(externe link).

Waterbodem

Hydrobiologie

Rioolwaterzuivering

Zwemwater