Betrouwbare monsterneming waarbij de kwaliteit is geborgd.

Voor een betrouwbaar resultaat is een correct genomen en geconserveerd monster essentieel. Aqualysis beschikt over een vakkundig team monsternemers die jaarlijks meer dan 40.000 monsters nemen. Aqualysis voert deze monsterneming uit in oppervlaktewater, afvalwater, grondwater, slib, grond en waterbodem Hiernaast hebben de monsternemers van Aqualysis ruime ervaring met het uitvoeren van passive sampling, online continu metingen en het bemonsteren van porievocht in bodemmateriaal. Deze bemonsteringen worden veelal uitgevoerd onder accreditatie (L230) en/of erkenning (AS2000)  volgens de daarvoor geldende normen..