Om tot lagere detectiegrenzen te komen in bijvoorbeeld chemische analyses en biologische effect metingen is het veelal noodzakelijk om watermonsters te concentreren.