Flessenboek

Het flessenboek toont een overzicht van de flessen, potten en overige middelen die Aqualysis beschikbaar stelt voor het nemen van monsters. Het flessenboek is bedoeld ter ondersteuning van de monsternemer. Als bij de bemonsteringen gebruik wordt gemaakt van de materialen uit dit flessenboek is gegarandeerd dat er voldoende monster beschikbaar is voor het beoogde onderzoek en tevens dat het monster op de juiste wijze is geconserveerd.

Alle emballage en filters worden getest op opname en afgifte om te garanderen dat de gebruikte middelen geen invloed hebben op de beoogde analyse(s).

Emballage bestellen? download het bestelformulier en stuur deze per post (koerier) of mail naar  klantenservice@aqualysis.nl

filtreersysteem

Filtreersysteem

fgh001_ammonium-0

FGH001 Ammonium, DOC

fgh002-bzv_zuurgraad-0

FGH002 BZV / zuurgraad

FGH004 Nitraat, Nitriet, Chloride, Fluoride, Bromide, Sulfaat en ortho-Fosfaat

FGH004 Nitraat, Nitriet, Chloride, Fluoride, Bromide, Sulfaat en ortho-Fosfaat

fgh013-czv-kjeldahl-stikstof-totaal-fosfaat-en-totaal-stikstof-0

FGH013 CZV, Kjeldahl Stikstof , totaal Fosfaat en totaal Stikstof, TOC

fgh014-onopgeloste-stoffen-bezinking-0

FGH014 Onopgeloste stoffen, Bezinking

fgh061-alkaliniteit-0

FGH061 Alkaliniteit, en Bewaarmonsters (diepvriespotje)

fgh008-minerale-olie-oliepe-chloorfenoxycarbonzuren-0

FGH008 Minerale olie, OliePE, Chloorfenoxycarbonzuren

fgh009-vluchtige-verbindingen-gc-btex-n-vox-0

FGH009 Vluchtige verbindingen (GC) BTEX(N), VOX

fgh010-pak-ocbpcb-lcms-en-gcms-stikstof-en-fosforbestrijdingsmiddelen-onderzoek-fenylureumherbic-0

FGH010 PAK, OCB/PCB, LCMS en GCMS, N en P bestrijdingsmiddelen, Fenylureumherbiciden, EOX

fgh015-metalen-0

FGH015 Metalen

fgh011-waterbodem-grond-slib-0

FGH011 Waterbodem, Grond, Slib

fgh012-bacteriologisch-onderzoek-0

FGH012 Bacteriologisch onderzoek

fgh030-zuiveringsslib-0

FGH030 Zuiveringsslib

fgh065-fytoplanktonblauwalgen-0

FGH065 Fytoplankton / Blauwalgen

vit840-mb-leg-legionella-0

VIT840 MB-LEG Legionella

Veiligheidsbladen

Een aantal flessen bevatten een conserveermiddel. Voor het gebruik van deze flessen adviseren wij u de veiligheidsbladen door te lezen.

fosforzuur 85% (pdf, 52 kB)

koper(II)sulfaat (pdf, 67 kB)

natronloog (pdf, 52 kB)

saltpeterzuur (pdf, 59 kB)

zwavelzuur (pdf, 53 kB)

lugol (pdf, 157 kB)