Het flessenboek toont een overzicht van de flessen, potten en overige middelen die Aqualysis beschikbaar stelt voor het nemen van monsters. Het flessenboek is bedoeld ter ondersteuning van de monsternemer. Als bij de bemonsteringen gebruik wordt gemaakt van de materialen uit dit flessenboek is gegarandeerd dat er voldoende monster beschikbaar is voor het beoogde onderzoek en tevens dat het monster op de juiste wijze is geconserveerd.

Alle emballage en filters worden getest op opname en afgifte om te garanderen dat de gebruikte middelen geen invloed hebben op de beoogde analyse(s).

Emballage bestellen? download het bestelformulier en stuur deze per post (koerier) of mail naar  klantenservice@aqualysis.nl

Filtreersysteem

Spuit tweemaal voorspoelen met monster Monster opzuigen met spuit Filter bevestigen Monster door filter drukken en filtraat opvangen in de juiste monsterfles Vul als laatste emballage met conserveringsmiddel Gebruik voor ieder monster een nieuw filter Filters per doos à 500 stuks Spuiten per doos à 60 stuks

De filters bestaat uit meerdere lagen waarvan het eindfilter een poriegrootte heeft van 0,45 µm.

FGH001 Ammonium, DOC

Vulpercentage 90%

Filtreren? JA

Conserveringsmiddel? JA, 0,15 ml 50% Zwavelzuur  *

Houdbaarheid: Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 100 ml

Materiaal fles PE

Bestel per doos à 62

FGH002 BZV / zuurgraad

Monsters INVRIEZEN , indien niet op de dag van monstername wordt aangeboden op het laboaratorium, op: VRIJDAG (na 14:00 uur aangeleverd bij het laboratorium), ZATERDAG, ZONDAG, MAANDAG

 

Vulpercentage 100%   (lucht verdrijven met dop. Voor invriezen deukje in fles drukken)

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid n.v.t.

Inhoud fles 500 ml

Materiaal fles PET

Bestel per doos à 24

FGH004 Nitraat, Nitriet, Chloride, Fluoride, Bromide, Sulfaat en ortho-Fosfaat

Vulpercentage 90%

Filtreren? JA

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 100 ml

Materiaal fles PE

Bestel per doos à 62

FGH013 CZV, Kjeldahl Stikstof , totaal Fosfaat en totaal Stikstof, TOC

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? JA, 2,0 ml 50% Zwavelzuur  * let op etsende stof!!

Houdbaarheid Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 500 ml

Materiaal fles PET

Bestel per doos à 24

FGH014 Onopgeloste stoffen, Bezinking

Vulpercentage 95%  (i.v.m. mengen fles niet geheel vullen (bron NEN-EN-872)

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 1000 ml

Materiaal fles PET

Bestel per doos à 13

FGH061 Alkaliniteit, en Bewaarmonsters (diepvriespotje)

Vulpercentage 100%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 250 ml

Materiaal fles PET

Bestel per doos à 240

FGH008 Minerale olie, OliePE, Chloorfenoxycarbonzuren

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? JA, 2,0 ml 50% Zwavelzuur  * LET OP: Etsende stof!

Houdbaarheid Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 1000 ml

Materiaal fles Glas

Bestel per doos à 12

 FGH009 Vluchtige verbindingen (GC) BTEX(N), VOX

Vulpercentage 100%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? JA, 0,5 ml 50% Zwavelzuur  * LET OP Etsende stof!!

Houdbaarheid Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 250 ml

Materiaal fles Glas

Bestel per doos à 45

FGH010 PAK, OCB/PCB, LCMS en GCMS, N en P bestrijdingsmiddelen, Fenylureumherbiciden, EOX

Vulpercentage 100%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 1000 ml

Materiaal fles Glas

Bestel per doos à 12

FGH015 Metalen

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee   ( Ja, als het onderzoek is gericht op opgeloste metalen)

Conserveringsmiddel? JA, 1,25 ml 35% Salpeterzuur  *

Houdbaarheid Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 125 ml

Materiaal fles PE

Bestel per doos à 38

FGH011 Waterbodem, Grond, Slib

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 720 ml

Materiaal fles Glas

Bestel per doos à 20

FGH012 Bacteriologisch onderzoek

Pot onder water ondersteboven te openen, vervolgens langzaam omdraaien tijdens voortbewegen door het water. Doe dit tot de drijflijn of bij diepte van max. 1 meter.

 

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid Max 1 jaar, zie etiket (steriel)

Inhoud fles 100 ml

Materiaal fles PE

Bestel per doos à 336

FGH030 Zuiveringsslib

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? n.v.t.

Houdbaarheid -

Inhoud fles 380 ml

Materiaal fles Glas

Bestel per doos à 38

FGH065 Fytoplankton / Blauwalgen

Conserveringsmiddel met lugol wordt los meegeleverd in een buisje.

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? JA, 2,5 ml basische lugol  (donker bewaren en in het veld toevoegen) LET OP Corrsosief

Houdbaarheid Max 2 jaar (zie etiket)

Inhoud fles 250 ml

Materiaal fles PE

Bestel per set à 10

VIT840 MB-LEG Legionella

Vulpercentage 90%

Filtreren? Nee

Conserveringsmiddel? JA, 0,55 ml 2,5% Na-NTA

Houdbaarheid Max 1 jaar, zie etiket (gamma-steriel)

Inhoud fles 275 ml

Materiaal fles PE

Bestel per doos à 20 (of per stuk)