Het flessenboek toont een overzicht van de flessen, potten en overige middelen die Aqualysis beschikbaar stelt voor het nemen van monsters. Het flessenboek is bedoeld ter ondersteuning van de monsternemer. Als bij de bemonsteringen gebruik wordt gemaakt van de materialen uit dit flessenboek is gegarandeerd dat er voldoende monster beschikbaar is voor het beoogde onderzoek en tevens dat het monster op de juiste wijze is geconserveerd.

Alle emballage en filters worden getest op opname en afgifte om te garanderen dat de gebruikte middelen geen invloed hebben op de beoogde analyse(s).

Emballage bestellen? download het bestelformulier en stuur deze per post (koerier) of mail naar  klantenservice@aqualysis.nl