eDNA Enviromental DNA is een nieuwe techniek waarmee de aanwezigheid van soorten is aan te tonen. De methode is gebaseerd op het gegeven dat alle in het water levende dieren via uitwerpselen, huidcellen of als eencellige, DNA afgeven. Door DNA uit watermonsters te isoleren is het mogelijk de aanwezigheid van een soort in het water aan te tonen, zonder dat de soort zelf gevangen hoeft te worden. Het toepassen van eDNA biedt een aantal voordelen ten op zichtte van de traditionele technieken zoals een schepnet of electrovissen. Zo is er een hogere trefkans bij soorten die zich lastig laten vangen en is het minder arbeidsintensief.