Over Aqualysis


Aqualysis: Helder in Wateronderzoek

Aqualysis is hét laboratorium voor wateronderzoek. Met een team van enthousiaste en deskundige collega’s voeren wij met moderne analysetechnieken hydrobiologisch, bacteriologisch en chemisch onderzoek uit. Ook diverse soorten veldwerkzaamheden en monsternemingen verrichten wij voor onze klanten.

Aqualysis is geaccrediteerd (L230) en een transparante organisatie. We werken conform AS2000 waar dat is vereist en onze monsternemers zijn ministerieel erkend. Niet alleen zijn wij helder in wateronderzoek, maar ook in ons klantgericht advies. Naast professioneel en dienstverlenend, zijn we innovatief. Zo ontwikkelen we onze eigen analysemethoden en -apparatuur. We werken voor vijf waterschappen, die tevens eigenaar zijn. Daarnaast behoren ook bedrijven, ingenieursbureaus, gemeenten, provincies en de rijksoverheid tot onze klantenkring. Aqualysis is goed vertegenwoordigd in landelijke werkgroepen en netwerken en kan hierdoor goed inspelen op de markt.

Het lab vormt het kloppend hart van onze organisatie. De combinatie van hoge kwaliteit, snelle levertijd, digitale rapportage en persoonlijke dienstverlening maken Aqualysis een partner waar u graag mee samenwerkt.

Samenwerkende waterschappen

WDOD vallei_en_veluwe

zuiderzeeland_logo logtoi_vechtstromen

wrij

De vijf waterschappen welke eigenaar zijn van het laboratorium.

Bestuur Aqualysis

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf waterschappen die deelnemen aan de bedrijfsvoeringsregeling.

Herman_odink Caris 1 Foto Erik Lievers klein formaat berend_jan_bussink bert_van_vreeswijk

Herman Odink
(Voorzitter)

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Jo Caris

Waterschap Zuiderzeeland

Erik Lievers

Waterschap Vechtstromen

Berend Jan Bussink

Waterschap
Rijn en IJssel

Bert van Vreeswijk

Waterschap Vallei en Veluwe

Missie & Visie

Aqualysis is een geaccrediteerd laboratorium (L230) dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van opdrachten ten dienste van de waterschappen. Het laboratorium is toegerust met moderne analysetechnieken.

Monsterneming, chemische analyse, bacteriologisch en hydrobiologisch onderzoek vormen de expertise. Professioneel, innovatief en dienstverlenend zijn de kwaliteiten die bij Aqualysis passen. Door korte lijnen geeft Aqualysis snel de juiste informatie en goed klantgericht advies.

Lees de volledige Missie & Visie van Aqualysis