Kernboodschap van Aqualysis:

In samenspraak met de waterschappen start Aqualysis de bemonstering en analyses van afvalwater vanaf deze week weer op. Dit is mogelijk omdat Aqualysis en de waterschappen een aantal maatregelen hebben genomen zodat medewerkers veilig de bemonstering en analyses kunnen uitvoeren.