Kernboodschap van Aqualysis:

In samenspraak met de waterschappen start Aqualysis de bemonstering en analyses van afvalwater vanaf deze week weer op. Dit is mogelijk omdat Aqualysis en de waterschappen een aantal maatregelen hebben genomen zodat medewerkers veilig de bemonstering en analyses kunnen uitvoeren.

Het coronavirus (SARS-CoV-2) is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat hierover dinsdag 24 maart een persbericht naar buiten heeft gebracht. Zowel het RIVM als de STOWA geven aan dat bemonstering en analyseren van afvalwater veilig uitgevoerd kan worden als medewerkers zich houden aan de gebruikelijke hygiƫnevoorschriften en de benodigde beschermingsmaatregelen treffen. Deze benodigde beschermingsmiddelen waren echter zeer beperkt voorradig door de huidige situatie. Aqualysis heeft daarom op 26 maart in overleg met de waterschappen besloten het bemonsteren en analyseren van afvalwater en zuiveringsslib op te schorten.

Als gevolg van dit besluit zijn de waterschappen en Aqualysis veelvuldig met elkaar in gesprek geweest. Aqualysis heeft weer de beschikking over een (beperkte) voorraad beschermingsmiddelen voor de analyses. Daarnaast zorgen de waterschappen en Aqualysis voor de benodigde beschermingsmiddelen voor het bemonsteren op de zuiveringen. Tenslotte heeft Aqualysis haar werkprocessen gebundeld, waardoor er minder beschermingsmiddelen nodig zijn voor het analyseren van afvalwater.

Met deze maatregelen denken we de komende tijd voldoende beschermingsmiddelen te hebben om de bemonstering en analyses van afvalwater op verantwoorde wijze uit te voeren. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers voorop.

Bedrijfsafvalwater wordt voorlopig nog niet bemonsterd, tenzij het een calamiteit betreft of de aanwezigheid van menselijke fecaliƫn uitgesloten is. Daarnaast blijven Aqualysis en de waterschappen gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de voorraad van beschermingsmiddelen te vergroten.