Advies


Advies in waterbodemkundig onderzoek

Bij voorgenomen baggerwerkzaamheden is het van belang om de kwaliteit van de te baggeren waterbodem in beeld te hebben. Aqualysis ontzorgt dit hele traject van vooronderzoek tot advies in de vorm van een rapportage.

Aqualysis beschikt over ervaren personeel die ministerieel erkend zijn in het uitvoeren van bemonstering van waterbodem.

Het waterbodemonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vooronderzoek: hier wordt informatie verzameld over het historisch en huidige gebruik.
  • Verkennend bodemonderzoek: verrichten van veld en laboratoriumonderzoek.
  • Rapportage: Het geheel wordt verwoord in een overzichtelijke rapportage met conclusies, aanbevelingen en een duidelijke tekening.

De kwaliteit van de onderzoeken wordt geborgd door te werken volgens NEN-normen en protocollen.

Rapportage en interpretatie van resultaten

Analyseresultaten worden gerapporteerd in de vorm een overzichtelijke digitaal rapport. Interpretatie van deze resultaten doet u samen met de prestatiekenmerken van desbetreffende analyse welke zijn terug te vinden in de bijlage Producten en Diensten.

In praktijk blijkt dit vaak een lastige kwestie. Want wat zegt nu precies de meetonzekerheid, reproduceerbaarheid, juistheid en rapportagegrens van de gerapporteerde waarde.

Aqualysis beschikt over medewerkers die uw specifieke vragen begrijpt en waar nodig assisteren bij de interpretatie van analyseresultaten. Daarnaast adviseren we op het gebied van wet- en regelgeving. Door de korte lijnen en kennis van zaken is Aqualysis in staat om goed, klantgericht advies te geven.

Klantenservice & Advies

advies_aqualysis

Heeft u vragen over bemonstering of wateranalyses? Of wilt u advies dat is afgestemd op uw situatie? Laboratoriumcoordinator Ariën Dudink staat u graag te woord.