Advies in waterbodemkundig onderzoek

Bij voorgenomen baggerwerkzaamheden is het van belang om de kwaliteit van de te baggeren waterbodem in beeld te hebben. Aqualysis ontzorgt dit hele traject van vooronderzoek tot advies in de vorm van een rapportage.

Aqualysis beschikt over ervaren personeel dat ministerieel erkend is (AS2000) in het uitvoeren van bemonstering van waterbodem.

Het waterbodemonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Vooronderzoek: hier wordt informatie verzameld over het historisch en huidig gebruik.
  • Verkennend bodemonderzoek: verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek.
  • Rapportage: Het geheel wordt verwoord in een overzichtelijke rapportage met conclusies, aanbevelingen en een duidelijke tekening.

De kwaliteit van de onderzoeken wordt geborgd door te werken volgens NEN-normen en protocollen.

Rapportage en interpretatie van resultaten

Analyseresultaten worden gerapporteerd in de vorm van een overzichtelijk digitaal rapport. Interpretatie van deze resultaten is mogelijk in samenhang met de prestatiekenmerken van betreffende analyse. Deze zijn terug te vinden in de bijlage Producten en Diensten.

In praktijk blijkt dit vaak een lastige kwestie. Want wat zegt nu precies de meetonzekerheid, reproduceerbaarheid, juistheid en rapportagegrens van de gerapporteerde waarde?

Aqualysis beschikt over medewerkers die uw specifieke vragen begrijpen. Zij kunnen waar nodig assisteren bij de interpretatie van analyseresultaten. Daarnaast adviseren we op het gebied van wet- en regelgeving. Door de korte lijnen en kennis van zaken is Aqualysis in staat om goed, klantgericht advies te geven.

Klantenservice & Advies

Heeft u vragen over bemonstering of wateranalyses? Of wilt u advies dat is afgestemd op uw situatie?
De collega's van klantenservice staan u graag te woord, zij zijn te bereiken op 038 425 96 00 of via klantenservice@aqualysis.nl