Zoeken

Beperking van werkzaamheden i.v.m. het coronavirus

Graag informeren we u over verdere beperkingen van onze werkzaamheden i.v.m. het coronavirus.Dit bericht is een vervolg op de memo van 16 en 25 maart j.l.

Het coronavirus (SARS-CoV-2) is in Nederlands rioolwater aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat hierover dinsdag 24 maart een persbericht naar buiten heeft gebracht. Zowel het RIVM als de STOWA geven aan dat bemonstering en analyseren van afvalwater veilig uitgevoerd kan worden als medewerkers zich houden aan de gebruikelijke hygiënevoorschriften en de benodigde beschermingsmaatregelen treffen. Deze benodigde beschermingsmiddelen zijn echter zeer beperkt voorradig bij Aqualysis door de huidige situatie omtrent het coronavirus.

Daarom heeft Aqualysis besloten het bemonsteren en analyseren van afvalwater en zuiveringsslib op te schorten tot nader order. Het gaat grotendeels om dezelfde beschermingsmiddelen die nu zo hard nodig zijn in de zorgsector. Deze sector krijgt vanuit het Rijk dan ook terecht voorrang bij bevoorrading. Aqualysis kijkt in nauwe samenwerking met de waterschappen naar alternatieve beschermingsmiddelen. Ook wordt bekeken hoe processen anders ingericht kunnen worden, waardoor de bescherming van alle medewerkers maximaal blijft. Tot die tijd blijft de maatregel om geen afvalwater te bemonsteren en/of te analyseren in het laboratorium van Aqualysis gehandhaafd, waarbij een uitzondering gemaakt wordt voor calamiteiten.

Door de waterschappen die zelf het afvalwater bemonsteren en alleen gebruik maken van de analyses van Aqualysis is ook besloten het bemonsteren op te schorten tot nader order.

Maandag 30 maart volgt een stand van zaken.

De in de memo van 16 en 25 maart genoemde maatregelen zijn nog steeds van kracht.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan horen we dat graag. Bij calamiteiten, tijdens de feestdagen, is Aqualysis te bereiken via nummer:

038 4259600