Nieuwbouw afgerond

In oktober is de ver-/nieuwbouw van het laboratorium opgeleverd. Op enkele restpuntjes na is de bouw afgerond. Alle afdelingen en medewerkers hebben inmiddels hun plaats gevonden in het nieuwe gebouw en hiermee zijn nu alle werkzaamheden op één locatie bijeengebracht.

Het startsein voor de bouw is door bestuursvoorzitter Lida Schelwald op 22 november 2017 gegeven middels het slaan van de eerste paal. Sinds die tijd is er door de aannemers en de medewerkers veel werk verzet om de bouw binnen de planning af te ronden. Op zich al een uitdaging, maar extra complex omdat zowel de bouw als het onderzoekswerk op het laboratorium zoveel mogelijk ongehinderd doorgang moest vinden.

Dat dit gelukt is, is te danken aan het vele overleg en de flexibele opstelling van beide partijen. Het harde werken is beloond. Het laboratorium is een schitterende parel op het industrieterrein met de patio als groene oase in haar midden en het biedt een riante werkomgeving voor de medewerkers. Een laboratorium dat klaar is voor de toekomst. Tijdens de gehele voorbereiding is duurzaamheid een belangrijke factor geweest bij de keuze van materiaal en toegepaste technieken