Zoeken

Onderzoek naar medicijnresten in water

Geneesmiddelen die thuis, in een ziekenhuis of verzorgingstehuis, gebruikt zijn komen uiteindelijk via het riool en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in het oppervlaktewater.

De RWZI’s zijn niet gebouwd om deze stoffen aan te pakken. Daardoor worden sommige geneesmiddelen volledig of grotendeels verwijderd, maar andere niet of nauwelijks. Diergeneesmiddelen kunnen via mest en afspoeling van landbouwgrond ook in het oppervlaktewater belanden. Wat al deze stoffen voor het oppervlaktewater en wat daar in leeft betekenen, is nog maar beperkt duidelijk.

Voorkomen is beter dan genezen

Aqualysis is betrokken bij onderzoek naar de aanwezigheid van geneesmiddelen in oppervlaktewater. Maar ook bij onderzoek naar het voorkomen dat specifieke geneesmiddelen in het rioolwater belanden en bij de verwijdering van deze stoffen uit rioolwater. Daarvoor zijn er twee analysepakketten beschikbaar. Een met een in STOWA-kader uitgezocht pakket van 25 geneesmiddelen, die gelden als representanten voor meerdere typen geneesmiddelen (o.a. Antibiotica, epileptica, röntgencontrastmiddelen, etc). Daarnaast een pakket met circa 25 humane- en diergeneesmiddelen die om uiteenlopende redenen van belang zijn.